PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/podujatie/7925/online_marketink_workshop.html

Online marketink workshop

udalosť sa už konala < Prešov - mesto < Kurz / Školenie / Prednáška / Seminár

Online marketink workshop Ak existuje nejaký druh marketingu, ktorý mení súčasnú podobu sveta, tak je to jednoznačne „online marketing“ alebo “internetový marketing“. Pred 15 rokmi táto forma prakticky neexistovala. Dnes likviduje papierové noviny a kráti rozpočty televízií. Na druhú stranu sa stará o to, že reklamné kampane sú cenovo dostupné aj pre budúcich podnikateľov. Ak sa aj vy chcete naučiť plávať vo vodách online marketingu, príďte na náš seminár.


Čo zaujímavé sa dozviete?
Online marketing alebo digitálny marketing sú pojmy, ktoré sa v dnešnej dobe používajú veľmi často. Čo vlastne online marketing je, čo všetko zahŕňa a hlavne, ako ho vie budúci podnikateľ čo najefektívnejšie využiť? To sú hlavné témy, ktorým sa budeme na našom seminári venovať.


Online marketing vs. klasický marketing
Najdôležitejšie nástroje online marketingu
SEO, PPC, sociálne siete, email marketing, mobil marketing
Stratégia a ciele - v čom by mal mať budúci podnikateľ ohľadne svojho online pôsobenia jasno
Praktické príklady, odpovede na otázky a diskusia o využití online marketingu v konkrétnych podnikateľských zámeroch účastníkov seminára


KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?
Ing. Matej Kováč - marketingu sa venuje už takmer 20 rokov. Od roku 2014 pôsobí ako freelancer v oblasti digitálneho marketingu, poskytuje konzultácie, poradenstvo a služby prevažne malým a stredným firmám z rôznych odvetví.


PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.


Počet miest je limitovaný.


Účasť je bezplatná.


REGISTRUJTE SA
Ukončenie registrácie 16.4.2018
https://goo.gl/T7uW8c


Skupinové jednorazové odborné poradenstvo sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.
Kód projektu ITMS2014+ 313031I870.

 
  Kurz / Školenie / Prednáška / Seminár | Prešov - mesto | Pridal: Redakcia PIS | čítané: 208 krát |  diskusia (0)