PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/podujatie/8088/kurz_podnikatelskych_zrucnosti.html

Kurz podnikateľských zručností

udalosť sa už konala < UniCentrum, Kúpeľná 6, Prešov < Kurz / Školenie / Prednáška / Seminár

Kurz podnikateľských zručností VŠETKO JE PRIPRAVENÉ. PODNIKATEĽSKÝ NÁPAD VYMYSLENÝ, OPTIMIZMUS A EUFÓRIA NA VRCHOLE A ZRAZU PRÍDU OTÁZKY. KDE ZOHNAŤ PENIAZE? KOMU PONÚKNUŤ SVOJ PRODUKT ČI SLUŽBU? AKO TO VŠETKO ZREALIZOVAŤ?


Budúci podnikatelia sa niekedy musia natrápiť, aby svoje plány zrealizovali. Preto je tu Národné podnikateľské centrum, aby pomohlo všetkým, ktorým chýba už len krok k začiatku podnikania.
V priebehu jedného júnového týždňa je na každý pracovný deň pripravený jeden expert, ktorý vysvetlí, poradí, navrhne. A nielen to, na kurz prídu ľudia rovnakej krvnej skupiny, čo je príležitosť nielen spoznať nových ľudí, ale možno aj budúcich obchodných partnerov.


Kapacita je obmedzená. Účasť je bezplatná.


Kontakt:
Národne podnikateľské centrum (www.npc.sk)
ap.po@npc.sk


REGISTRUJTE SA: https://goo.gl/YJfo2Q
Ukončenie registrácie: 10.6.2018


ČO VÁS ČAKÁ?
11.6. JA = PODNIKATEĽ
• Ako sa mám sám v sebe lepšie vyznať?
• V čom vynikám a aké sú moje silné stránky?
• Aké sú moje podnikateľské ciele, čo mi pri ich dosahovaní
prekáža - ako to obmedziť?
• Kto a čo mi pri ich dosahovaní pomáha - ako to objaviť?
• Ako efektívne riadiť seba a svoj čas?


12.6. PRÁVNE ZRUČNOSTI A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
• Špecifické aspekty najčastejších právnych foriem podnikania,
rozdiel medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením
obmedzeným.
• Povinná elektronická komunikácia so štátom cez
www.slovensko.sk.
• Vybrané zmluvné záväzky pri podnikaní (kúpna zmluva,
zmluva o dielo, licenčná zmluva, franšízová zmluva).
• Ochrana duševného vlastníctva a GDPR.


13.6. BUSINESS PLÁN
• Rozdiel medzi business model canvas a biznis plánom.
• Načo je potrebné mať vypracovaný plán podnikania a čo má
byť jeho obsahom.


14.6. PODNIKATEĽSKÁ FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
• Účtovníctvo, jeho formy a význam.
• Priame a nepriame dane.
• Možnosti financovania: dotácie zo zdrojov SR a EÚ, úver,
leasing, mikropôžičky.
• Finančný plán – kalkulačný vzorec, rozpočet a plán zisku.


15.3. MANAŽMENT A MARKETING
• Základy textovej a vizuálnej reklamnej tvorby.
• Nastavenie reklamy pre cieľovú skupinu.
• Ako predáva reklama v prostredí konkurencie, ako sa odlíšiť
a zviditeľniť v segmente vášho podnikania.
• Ako vytvárať a udržiavať corporate identity a branding
svojho budúceho biznisu a ako vytvoriť funkčný reklamný
komunikátor pre svoju firmu.


KTO BUDÚ VAŠI LEKTORI?
Ing. Dagmar Voňková - nezávislý certifikovaný kouč a mentor, opierajúci sa o svoju dlhoročnú manažérsku prax a rozmanité záujmy. Verí, že koučovanie pomáha človeku nájsť a dosiahnuť svoje vlastné riešenia.


JUDr. Renáta Bačárová, L. L. M. - pôsobí ako advokátka a vysokoškolská učiteľka. Špecializuje sa na občianske, obchodné právo, právo duševného vlastníctva, ako aj ochrane
osobných údajov či mediálnemu právu. Venuje sa publikačnej činnosti a prednáša doma aj v zahraničí.


Ing. Rastislav Tkáč - podpore podnikania sa venuje od roku 1999 v rámci RPIC Prešova od roku 2008 je jeho riaditeľom. Popri pôsobení v RPIC Prešov sa od roku 2003 venuje
aj podnikaniu. Špecializuje sa na access to finance – EÚ, štátne programy podpory podnikania – štrukturálne fondy a mikropôžičky. Ako lektor sa venuje hlavne finančnému riadeniu, cash managementu a controllingu.


Mgr. Ivan Baláž, PhD. - marketér, expert na reklamu, branding, PR a MM. Poradca a tvorca reklamných komunikátov, so skúsenosťami s desiatkami globálnych, stredných i malých spoločností.


PODMIENKY:
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

 
  Kurz / Školenie / Prednáška / Seminár | UniCentrum, Kúpeľná 6, Prešov | Pridal: Redakcia PIS | čítané: 210 krát |  diskusia (0)