PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/podujatie/8938/vykazy-_faktury-_dane_-_ako_na_ne.html

Výkazy, faktúry, dane - ako na ne?

udalosť sa už konala < UniCentrum, Kúpeľná 6, Prešov < Kurz / Školenie / Prednáška / Seminár

Výkazy, faktúry, dane - ako na ne? Na našom seminári pre právnické osoby spoznáte sedemnásť najdôležitejších zmien týkajúcich sa podnikania platných od roku 2019, napríklad v oblasti daní, zamestnávania či účtovníctva.


Čo sa dozviete?


● ako a kedy komunikovať s finančnou správou, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami,
● ako dokladovať činnosť firmy - výnosy a náklady - vplyv na výšku dane,
● ako sa stať zamestnávateľom,
● kedy sa môže a kedy sa musí firma registrovať na DPH,
● ako správne vyplniť a podať daňové priznanie k dani z príjmov a ako vplýva daňové priznanie na ďalší chod firmy - daňové a odvodové povinnosti.


KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?


Ing. Mária Nazarejová - inžinierka ekonómie, ktorá v oblasti daní a spracovania mzdovej agendy pôsobí už 22 rokov. Pravidelne sa zúčastňuje odborných školení, zaoberá sa vedením jednoduchého aj podvojného účtovníctva, zhotovením daňových priznaní a účtovných závierok.


KEDY?
14.02.2019, 09:00 – 13:00 hod.


KDE?
UniCentrum
Kúpeľná 6, 2. poschodie, č. dverí 312
080 01 Prešov


Odborný seminár, ako forma skupinového odborného poradenstva, je organizovaný v rámci podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program Národného projektu NPC v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.


PODMIENKY:


Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnikateľ, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.


Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (Žiadosti).


Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí. : https://www.npc.sk/sk/events/dane-ako-na-ne-seminar-pre-podnikatelov-pravnicke-osoby/


Ukončenie registrácie: 12.02.2019 o 15.00 hod.
Účasť je bezplatná.
Počet miest je limitovaný.


Kontakt:
E-mail: rp.po@npc.sk,
Tel. kontakt: +421 51/2028915


Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

 
  Kurz / Školenie / Prednáška / Seminár | UniCentrum, Kúpeľná 6, Prešov | Pridal: Miroslava Klimovičová | čítané: 324 krát |  diskusia (0)