Utorok, 20. august 2019
Meniny má Anabela | zajtra Jana
udalosť sa už konala

Water Rescue Forum 2019

Water Rescue Forum 2019 Podujatie sa koná pod záštitou Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov pri príležitosti 100 rokov Československého Červeného kríža a 50 rokov Vodnej záchrannej služby Československého Červeného kríža Odborná konferencia vodnej záchrannej služby.
&
Majstrovstvá Slovenska Vodnej záchrannej služby SČK
XIII. ročník Memoriálu Dr. Mariána Filčáka
&
Praktické ukážky vodnej záchrany pre odbornú aj širokú verejnosť, prezentácia práce a výbavy záchranných zložiek, modelové situácie, prvá pomoc, vodné atrakcie


3 ČASTI
A) odborná konferencia, workshopy, spoločenský večer, tombola (piatok)
B) majstrovstvá Slovenska VZS, XIII.ročník Memoriálu Dr. M. Filčáka (sobota-nedeľa)
C) praktické ukážky vodnej záchrany pre odbornú aj širokú verejnosť, prezentácia práce a výbavy záchranných zložiek, modelové situácie, prvá pomoc, vodné atrakcie (sobota-nedeľa)


MOTÍV a POPIS AKCIE:
Témou a úlohou podujatia je priblížiť širokej verejnosti činnosť vodnej záchrannej služby a vodnej záchrany, zvýšiť povedomie bezpečného pohybu vo vodnom prostredí a taktiež prehĺbiť osvetu všeobecnej prvej pomoci


Hlavnou časťou akcie je súťaž Majstrovstiev Slovenska VZS, kde budú zápoliť plavčíci z celej SR v rôznych záchranárskych disciplínach. Športovo zdatnejší záujemcovia z radov verejnosti, sa môžu niektorých vybraných disciplín zúčastniť tiež.


Keď sa povie vodná záchrana, mnohí z nás si predstavia plavčíka v šortkách s píšťalkou hliadkujúceho pri bazéne alebo na brehu jazera. Ale vodná záchrana nie je len o tom. Čo tak záchrana v divokej vode a válca, na otvorenej vodnej ploche či záplavách.
Na konferencii sa pozrieme na túto tému z pohľadu záchranárskych zložiek a organizácii. Hlavné slovo budú mať, ako inak, Vodná záchranná služba SČK a ČČK ale predstavia sa nám aj iné zložky IZS a organizácie, ktoré majú čo dočinenia so záchranou na vode, vo vode aj pod vodou. Niektorých zaujíma téma topenia z pohľadu obete, lekári nám povedia aké druhy topenia poznáme a čo prebieha v organizme. Potápači nám povedia zaujímavosti o dekompresnej chorobe a iných. Taktiež aká je starostlivosť o pacienta, ktorý sa topil od momentu vytiahnutia, cez odovzdanie posádke RZP/RZP, prípade postup resuscitácie. Potom aká je starostlivosť na ARO, nám priblíži ošetrujúci personál. Súdny lekár vysvetlí postup zisťovania príčin smrti – utopením.


Veľká pozornosť sa bude venovať špecifikám prvej pomoci, teda edukačné zameranie je vhodné pre študentov, vodákov ale aj pre rozšírenie vedomostí záchranárov. Počas workshopov si to budú môcť účastníci vyskúšať aj prakticky napr. nácvik KPR.


Cieľom je spojiť odborníkov z oblasti vodnej záchrany pre výmenu poznatkov aj skúseností, pre napredovanie v teoretickej aj praktickej sfére


Večer nás bude čakať spoločenský večer s hudbou (DJ) a symbolickou oslavou výročníc.


A čo by to bolo fórum o záchrane len v teórii, preto časť akcie je praktická – kde budeme vidieť ukážky práce a výbavy záchranárov:
- Môžete sa tešiť na praktické ukážky vodnej záchrany pre odbornú aj širokú verejnosť
- Na vodnej ploche sa budú nachádzať rôzne atrakcie - plavidlá, ktoré si môžu záujemcovia pod dozorom profesionálov kedykoľvek vyskúšať – raft, kajak, kánoe, paddlboard, surf...


Program podujatia bude prebiehať súčasne na viacerých stanovištiach kde sa budú témy denne opakovať aby nikomu neušli zaujímavé okamihy a aby si návštevník prišiel na svoje.
Na dvoch modelových situáciách si precvičia spoluprácu záchranné zložky, pôjde o súčinnostné cvičenie s komentárom pre divákov.


Na jednotlivých stanovištiach si bude môcť ktokoľvek vyskúšať a naučiť sa prvú pomoc v rôznych situáciách a nadobudnúť tak odvahu a zručnosti.


O prehľad aktivít sa postará moderátor a infotabule/infoletáky.


Na Slovensku sa akcia v tomto rozsahu a zameraní takto spolu ešte neorganizovala, je to prvá a jedinečná príležitosť pre propagáciu, sieťovanie, výmenu informácií a osvetu v tejto oblasti


Určite si nezabudnite plavky – v piatok možnosť kúpania v Plaza Beach Resort Prešov – Solivar (od 5eur) a sobota-nedeľa v Prírodnom kúpalisku Delňa Prešov (v cene vstupného do areálu) alebo v AQUAPARK Delňa Prešov (cenník www)


PROGRAM
A) KONFERENCIA
PIATOK
Registrácia
Otvorenie konferencie
1. blok prednášok - VZS
2. blok prednášok - topenie
Coffee break
3. blok prednášok - vzdelavanie
4. blok prednášok - zložky
Obed
5. blok prednášok - kazuistiky
Workshopy
 prihlasovanie na pasívnu účasť - cez online formulár na www
 prihlasovanie na aktívnu účasť + vzor abstraktu – formuláre zašleme / na stiahnutie na www
 prihlasovanie do 14.8.2019 do 12:00 hod alebo do naplnenia kapacity (obmedzená)
 presný program podujatia na stiahnutie na www stránke (najneskôr 10.8.2019)
Konferenčný poplatok
 V cene je coffee break (káva/čaj, minerálna voda, koláčik, pagáčik), kredity, darček, sála
 Platba vopred na účet IBAN SK68 0900 0000 0051 6042 3902
 Do poznámky uveďte WRF + svoje priezvisko
 Cenník:
15 € študenti (s platným ISIC preukazom)
20 € plavčík, člen VZS, člen/zamestnanec SČK (s platným preukazom)
25 € zdravotnícky záchranár, zdravotná/praktická sestra, zdravotnícky asistent, zdravotnícky pracovník (číslo v komore)
30 € lekár


Workshop
 cena 10 eur
 kapacita 10 ľudí
 výber z 2 workshopov
 registrácia na mieste, zaškrtnutie v online formulári ma informatívny charakter
 platba v hotovosti na mieste
Obed
 Cena 7 eur
 V cene je polievka, hlavný chod – výber z 2 jedál, nápoj
 Platba v hotovosti na mieste
 Objednávka v online formulári
Spoločenský večer
 Začiatok 19:30 hod
 Cena 38 eur / osoba
 V cene je (welcome drink, predjedlo, hlavný chod, dezert, džus, voda, víno, DJ, sála)
 Platba vopred na účet IBAN SK68 0900 0000 0051 6042 3902
 Do poznámky uveďte WRF + svoje priezvisko
 Rezervácia miesta v online formulári
Tombola
 Cena 1 eur / 1 ks tombolový lístok
 Platba v hotovosti na mieste


B) MAJSTROVSTVÁ SR VZS a XIII. ROČNÍK MEMORIÁLU DR. M. FILČÁKA
SOBOTA
10:00 1. disciplína MSR VZS - „ťahanie bremena“ /jednotlivci/
11:30 2. disciplína MSR VZS - „plávanie s ABC“ /jednotlivci/
13:00 3. disciplína MSR VZS - „ovládanie surfového plaváku“ /jednotlivci/
15:00 4. disciplína MSR VZS - „ovládanie veslice“ /jednotlivci/
17:00 5. disciplína MSR VZS - „hod záchranárskou loptou“ /jednotlivci/ 
NEDEĽA
09:30 6. disciplína MSR VZS - „záchrana s záchranným pásom“ /družstvá/
10:30 7. disciplína MSR VZS - „záchrana so surfovým plavákom“ /družstvá/
11:30 8. disciplína MSR VZS - „ záchrana s veslicou“ /družstvá/
13:00 9. disciplína Memoriál Dr. Milana Filčáka – „vlajočky“ /jednotlivci/ 
15:00 10. disciplína Memoriál Dr. Filčáka – „Ironman“ /jednotlivci/
disciplína 5. hod (záchranárskou loptou) a disciplína 9. (vlajočky) budú „otvorené“ , čo znamená, že sa do súťaže môže prihlásiť ktokoľvek kto má záujem aj z radov verejnosti
 presný popis disciplín na stiahnutie na www stránke podujatia


C) UKÁŽKY VODNEJ ZÁCHRANY PRE ODBORNÚ AJ ŠIROKÚ VEREJNOSŤ, PREZENTÁCIA PRÁCE A VÝBAVY ZÁCHRANNÝCH ZLOŽIEK, MODELOVÉ SITUÁCIE, PRVÁ POMOC, VODNÉ ATRAKCIE


SOBOTA a NEDEĽA
 Prvá pomoc – miesto, kde bude prebiehať teoretická časť ako podať prvú pomoc aj praktický nácvik resuscitácie
 Zážitková prvá pomoc – na tomto stanovišti si záujemcovia môžu vyskúšať v praxi na modelových situáciách ako by postupovali pri rôznych situáciách a typicky „letných“ úrazoch, spojených s pobytom na kúpaliskách, plážach a iných rekreačných strediskách doma i v zahraničí
 Prvá pomoc topiacemu sa – ako sa dá už z názvu vyčítať, pôjde o akýsi postup, ako reagovať v situácií, keď sme svedkami toho, že sa nachádza vo vode topiaci človek a ako mu vieme čo najrýchlejšie a bezpečne pomôcť.
 UNIPO FZO KUZS – študenti záchranári budú prezentovať svoj odbor
 Vodné športy - na tomto „vodnom“ stanovišti budú k dispozícií na zapožičanie rôzne plavidlá ako raftový čln, kajaky, kánoe, paddlboardy, veslice, surfy a iné. Všetko pod dohľadom skúsených vodákov z Klubu Kamikse ATU Košice v spolupráci so Surfklubom Domaša, ktorí vám radi názorne predvedú a naučia ako bezpečne používať tieto plavidlá.
 Potápači – nám ukážu na suchu aj vo vode čo všetko obnáša potápanie
 Košická záchranka – profesionálni záchranári ukážu skutočnú sanitku s výbavou
 Hasičský a záchranný zbor SR + DHZ – stanovište pre ukážky hasičskej techniky, člnov, protipovodňových opatrení, rozhovory s profesionálnymi aj dobrovoľnými hasičmi
 Detský kútik – toto stanovište patrí výhradne deťom, kde sa im osvetovo k téme budú venovať mladý záchranári z rôzneho odvetvia a vystríhajú ich pred nezbednými aktivitami, ktorých sa v čase leta a prázdnin často dopúšťajú a naučia ich základné postupy ako pomáhať a zachraňovať, veku primeranou interaktívnou formou.
 Zdravotné poisťovne – budú sa starať o naše zdravie, zmerajú tlak a hladinu cukru v krvi
 Prezentačno-predajné stánky kde si záujemcovia budú môcť kúpiť upomienkové predmety ako magnetky, perá, tričká a pod... Pre deti je pripravený aj ovocný bar.


SOBOTA a NEDEĽA
 Počas dňa bude prebiehať cvičenie záchranných zložiek – komentovaná ukážka
1. modelová situácia, záchrana topiaceho a vyťahovanie z vody pomocou člnu a následná resuscitácia
2. modelová krízová situácia, záchrana viacerých osôb na vodnej hladine a transport


Kreditové ohodnotenie
 na účasť na praktickej časti sa netreba vopred nahlasovať, kredity sa udelia na základe predloženia občianskeho preukazu a čśla v komore, podpísaní prezenčnej listiny pri vstupe na podujatie v registračnom stánku, viď sekcia konferencia, cena 1 eur


Vstupné
 na akciu ZADARMO
 atrakcie 3 eur / osoba / akcia / neobmedzene
 areál Prírodné kúpalisko Delňa - deti do 6 rokov zdarma - 1,50€ deti od 7-15 rokov + dôchodcovia nad 62 rokov a ZŤP - na osobu a deň - 2,50€ dospelí (nad 15 rokov) - na osobu a deň

Pridal: Redakcia PIS
218
Inzercia
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj rodinný dom 130 m2, s pozemkom 698 m2, Lažany, okr. Prešov

Predaj dvojpodlažný rodinný dom na 7 á pozemku v obci Lažany, okr. Prešov. Dom je riešený ako 3 - izbový. Nízke mesačné náklady. Dobrá dostupnosť do Prešova.

0907030623 | | cena: 74.900,-€
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj dvojpodlažný rodinný dom na 8 á pozemku, Prešov

Predaj 2-podlažný rodinný dom v Prešove, po rekonštrukcii spodného podlažia a exteriéru domu. Je riešený ako 2 samostatné bytové jednotky. Úžitková plocha: prízemie 120 m2 + poschodie 110 m2 + podpivničenie 120 m2. Vyhľadávaná lokalita.

0907030623 | | cena: 199.000,-€
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Dám do prenájmu kancelárske priestory

Výhodne prenajmeme priestory na podnikanie v širšom centre Prešova. Výborná poloha, parkovanie pri objekte.

+421903602897 | | cena: dohodou
Reality: Predám
Reality: Predám
Predaj stavebný pozemok s celkovou výmerou 1378 m2, možnosť rozdelenia na 2 pozemky, Župčany

Plocha 1378 m2, hlavná komunikácia asfaltová, k pozemku spevnená makadamová cesta, tvar pozemku obdĺžnik, elektrina v blízkosti pozemku, kanalizácia v hlavnej ceste, vlastný vodovod, plyn v tejto lokalite nie je. Cena 24,50 Eur /m2.

0907030622 | | cena: 25,-€
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.