Sobota, 16. október 2021
Meniny má Vladimíra | zajtra Hedviga
Diskusná téma:

Úvahy o živote

Registrovaný a prihlásený užívateľ má možnosť jednotlivé príspevky hodnotiť.
Diskutujúci odoslaním príspevku potvrdzuje súhlas s Kódexom diskusie
#75210
RE: RE: RE: ...ANDY zoz MIKOVEJ... 75210
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 3.9.2021 20:12 | reakcia na: vlkodlak (28.8.2021 14:14)
https://www.youtube.com/watch?v=YAx9w8TMwNY
#75196
RE: RE: ...ANDY zoz MIKOVEJ... 75196
vlkodlak (ID: 5348) | -0% Majster
vlkodlak | 28.8.2021 14:14 | reakcia na: xelen (24.8.2021 17:17)
...pointa je v tym, že keby ňecmuľal bohatym spevakom čuraky, tha by še umelcom !! ňestal!!. .. toto co vun načarbal, ja načarbem po dvoch pivoch... a eščik ľepši... Andy je skorej HAŇBA pre slovensky narod... mal by isc do zabudnuca, žeby ho dzeci ňenapodobovaľi!.. . je to grc!
#75191
RE: ...ANDY zoz MIKOVEJ... 75191
xelen (ID: 735) | 23% Majster
xelen | 24.8.2021 17:17 | reakcia na: vlkodlak (23.8.2021 23:27)
Je to tvoj pohľad z uchyláckeho uhla. Warhola celosvetovo pozná a rešpektuje násobne viac ľudí ako kolaboranta napr. Tisa.
#75190
...ANDY zoz MIKOVEJ... 75190
vlkodlak (ID: 5348) | -0% Majster
vlkodlak | 23.8.2021 23:27
... chudodny "UMELEC"... co postavel svoju karieru na tym, že cmuľal "predkožky" zbohatľikom... ľizal jim riťky a sam jim nastavoval svoju riťku... no a terazki mu idu postavic "MUZEUM" -riťolezectva !!! !! ZA 10.000.000 mil. EUR!!! !!! myšľim, že toto je koňec šveta... slovenska ofca je tupa... taka suma peňež na UCHYLAKA... moj mozek to ňebere... sochy vyznamnych ľudzi zbureľi - co daco dokazaľi... a riťopchačovi idu postavic muzeum... tote uchylaci še ňeboja??? ? , že še to obraci ??? ??? -toto je moja otazka... a že zdravy rozum "ZAURADUJE"... ...
#75080
RE: vznikňe tam nova mutacia? 75080
vlkodlak (ID: 5348) | -0% Majster
vlkodlak | 26.7.2021 23:31 | reakcia na: Hangari (26.7.2021 20:19)
...a RYTMUS tam pasuje (vof reklame)... ku totemu šmecisku...
#75078
vznikňe tam nova mutacia? 75078
#75045
RE: Neuveriteľné? Toto by mal vedieť o tornáde na Morave každý! 75045
vlkodlak (ID: 5348) | -0% Majster
vlkodlak | 20.7.2021 05:00 | reakcia na: othon (19.7.2021 20:02)
... Vejprnice-prisluhovače ĎÁBLA zo zapadu - demokratIZMUS https://www.youtube.com/watch?v=_NjWOavAQF0 odkaz pre disidentoch: kontrolňi otazka: najhorši IZMUS je?? no demokratIZMUS vy tupci...
#75044
Neuveriteľné? Toto by mal vedieť o tornáde na Morave každý! 75044
othon (ID: 3690) | 0% Začiatočník
othon | 19.7.2021 20:02
Neuveriteľné? Toto by mal vedieť o tornáde na Morave každý!
Opona padá a na svetlo sveta sa dostávajú nepoznané skutočnosti, odhaľujúce mechanizmus vzniku tornáda na južnej Morave. A pretože tento mechanizmus je podobný pri všetkých prírodných katastrofách vo svete, je najvyšší čas, aby sme konečne poznali tajomstvá, odohrávajúce sa za vonkajšou oponou prírodného diania. Aby sme poznali svet prírodnej inteligencie, ktorá za všetkým stojí, aby sme sa pokúsili nadviazať kontakt s touto inteligenciou, aby sme dokázali načúvať jej varovnému hlasu a mohli tak úspešne prekonať nadchádzajúce obdobie bez ujmy na zdraví i na životoch.
Ako prvé si musia ľudia uvedomiť, že nijaké vonkajšie prírodné dianie neprebieha len tak samo od seba. Všetko je riadené určitým druhom prírodnej inteligencie. To znamená, že za tým čo vnímame svojimi očami ako prírodu, stojí vedomá inteligencia, ktorá riadi všetky prírodné procesy. Rôzne druhy a typy tejto inteligencie sa v prírode zaoberajú vecami najmenšími a najnepatrnejšími, až po veci po najväčšie a najviditeľnejšie. Zaoberajú sa rastom rastlín a stromov, starajú sa o cirkuláciu vody, o prúdenie vzduchu, o striedanie ročných období a o mnohé iné veci. Za všetkým, čo sa v prírode deje teda niekto konkrétny stojí, kto to má na starosti a dbá o to, aby to prebiehalo ako treba. Príroda je živá a má dušu! Tým ale, čo prírodu oživuje a čo predstavuje jej dušu je prírodná inteligencia, stojaca za ňou.
Toľko nevyhnutný všeobecný úvod do problematiky, a my sa teraz budeme ďalej podrobnejšie zaoberať už len inteligenciou, spravujúcou prúdenie vzduchu v podobe vetra.
Skôr ale ako začneme, považujem ešte za potrebné zdôrazniť, že všetko o čom bude reč, aj keď to bude akokoľvek fantastické, nijakým spôsobom neprotirečí vedeckému poznaniu. Poznatky meteorológov o vzniku a príčinách tornád teda nikto nespochybňuje. Avšak ich pozorovania a ich prístroje zachytávajú iba najhrubšiu matériu. Ďalej sa veda so svojim bádaním a so svojimi prístrojmi nie je nikdy schopná dostať. My ale pôjdeme nad rámec najhrubšej matérie a budeme hovoriť o hmotnej realite jemnejšieho druhu.
Úlohou vetra je zabezpečovať sviežosť povetria. Vzduch musí prúdiť, aby zostal svieži. Je to podobné ako s vodou. Aj voda musí tiecť, čiže pohybovať sa, aby zostala svieža a čistá. Akonáhle totiž voda odtečie do nejakého slepého ramena a zastaví sa jej prúdenie, začne sa kaziť. Z tohto dôvodu je preto nevyhnutné zabezpečovať neustálu cirkuláciu nie len vody, ale aj vzduchu.
Ak sa pozrieme na dni pred tornádom na južnej Morave zistíme, že išlo o dni mimoriadne dusné. A toto dusno sa stupňovalo až na maximum.
Dusno, ťaživosť a neznesiteľnosť dní pred tornádom však neboli spôsobené len teplom samotným, ale aj niečím iným. Niečím, čo už dlhú dobu vytvárali ľudia z celej našej oblasti, a toto „niečo“ sa nakoniec skoncentrovalo práve na južnej Morave.
Čo to bolo?
Boli to ťažké, dusivé mračná nízkych mentálnych energií! Ľudia totiž svojim myslením vytvárajú určitý druh energie. A ak je ich myslenie negatívne, vytvárajú negatívny druh energie. Ak v sebe živia myšlienky závisti, nenávisti, sebectva, neprajnosti, bezohľadnosti, nepriateľstva, neznášanlivosti, podvodu, zmyselnosti a mnohé iné podobného druhu, vytvárajú negatívne mračná myšlienkovej energie, ktoré sa čoraz viacej zhusťujú a začnú svet ľudí doslova dusiť a ťažiť, až takmer k neznesiteľnosti. Presne tak, ako tomu bolo v dňoch pred tornádom, kedy sa maximálnym spôsobom začalo zhutňovať všetko to zlé, čo sme v celej našej oblasti po dlhú dobu mentálne formovali. A tlak tejto negatívnej energie sa začal hmatateľne prejavovať v podobe ťažkých, horúcich, až neznesiteľných dní.
No a mračná tejto negatívnej energie boli vnímané i inteligenciou prírody, zabezpečujúcou svieže a čisté prúdenie vzduchu. Kvôli tomu vznikla potreba rozohnať, rozbiť a zlikvidovať dusný mrak zhromaždenej ľudskej negatívnej myšlienkovej energie. A pretože negatívny mrak bol enormný, na jeho likvidáciu musela byť inteligenciou prírody vyvinutá až sila tornáda.
Preto prišlo tornádo a rozprášilo toto dusivé mračno, čím opäť zabezpečilo čisté, svieže prúdenie nie len vzduchu, ale aj všetkých jemnejších energií presne tak, ako to má inteligencia vetra vo svojom popise práce.
Naša oblasť musela byť inteligenciou vetra očistená preto, aby sa v nej dalo opäť normálne myslieť a žiť. Aby bolo zlikvidované a odstránené všetko to negatívne, čo bolo ľuďmi v myšlienkach vytvárané už dlhšiu dobu.
Došlo k očiste! Vietor vyčistil vzduch! A táto očista sa okamžite prejavila aj navonok tým, že v ľuďoch samotných vystúpilo do popredia to krajšie, čistejšie, ľudskejšie a ušľachtilejšie.
Ľahostajnosť bola vystriedaná starosťou o ľudí, postihnutých tornádom.
Sebectvo a egoizmus vystriedala snaha o pomoc blížnym akýmkoľvek spôsobom. Finančne, materiálne, alebo osobne.
Namiesto vypočítavej zištnosti v ľuďoch zavládla štedrá, srdečná nezištnosť. A to až taká, že bola vydaná výzva na zastavenie všetkých pomocí, pretože všetkého už bolo dosť a chýbal len stavebný materiál.
Stratilo sa rozdelenie spoločnosti a do popredia sa dostala ľudská spolupatričnosť a vzájomnosť. To zlé akoby švihnutím čarovného prútika zmizlo! Bolo to odviate vetrom a v ľuďoch rozkvitlo to dobré!
Tornádo prišlo preto, aby sme sa opäť stali ľuďmi! Prišlo preto, aby očistilo našu oblasť od negatívnej energie a dalo priestor a priechod energii pozitívnej. Prišlo preto, aby sme sa neudusili v nami samými vytvorenej negativite a mohli opäť voľne dýchať. Keby nebolo vetra a inteligencie stojacej za ním, náš svet by sa už dávno udusil nízkosťou a bahnom, ktoré mentálne produkuje.
Ľudia, bezprostredne postihnutí tornádom, neboli ani lepší ani horší ako my ostatní. Nachádzali sa iba momentálne na mieste, kde sa usadil negatívny mrak myšlienkovej energie, dlhodobo vytváranej obyvateľstvom celej širokej oblasti, zahŕňajúcej Česko, Slovensko a horné Rakúsko.
Je to veľmi podobné, ako v súvislosti s Madagaskarom, kde momentálne zúri hladomor v dôsledku klimatických zmien. Obyvateľstvo Madagaskaru k týmto negatívnym zmenám klímy takmer vôbec neprispelo, ale žiaľ, práve na nich dopadla ich najväčšia záťaž. A preto je povinnosťou vyspelého sveta, ktorý má na tom najväčšiu vinu, aby Madagaskaru pomohol. Ale predovšetkým, aby zmenili svoj konzumný prístup k životu, aby žiadne podobné „Madagaskary“ viac nevznikali.
A presne takto isto je to aj s obyvateľmi južnej Moravy. Ani oni nemohli za to, že sa práve v ich oblasti koncentroval mrak negatívnej myšlienkovej energie ľudí z celej širokej oblasti. Je však pozitívne, že títo ľudia podvedome, bez toho že by o tom vedome vedeli, tušia vlastnú spoluzodpovednosť. A i toto ich tušenie spoluzodpovednosti predstavuje jeden z dôvodov, prečo prejavujú takú veľkú ochotu pomáhať.
Materiálne škody sa dajú nahradiť, avšak ľudské životy nahradiť nemožno. Ako teda k tomu prídu tí, ktorí prišli v dôsledku tornáda o život? Kde je tu spravodlivosť?
O život nemusel prísť nikto! Prírodná inteligencia, stojaca za prírodným dianím, v našom prípade stojaca za prípravou tornáda, urobila všetko možné preto, aby ľudí varovala. Aby im dala vedieť čo sa chystá a oni sa mohli skryť do bezpečia.
Bolo to veľmi podobné, ako pri obrovskej prívalovej vlne cunami v Ázii v roku 2004, pri ktorej sa počty mŕtvych vyšplhali na 200 000. Zaujímavé však bolo, že všetky voľne žijúce zvieratá sa včas stiahli do bezpečia, mimo dosahu obrovskej prívalovej vlny. Zvieratá presne vedeli, koľko kilometrov od pobrežia sa nachádza bezpečná zóna. A vedeli to až do takej miery, že slimák si pokojne liezol len pár centimetrov od miesta, kam až dosiahla vražedná prívalová vlna.
Zvieratá to vedeli, pretože úplne prirodzene poslúchli výstražné varovanie prírodnej inteligencie všetkému živému v tejto oblasti. Ale žiaľ, ľudia to nevedeli, nevnímali a nepočuli, a kvôli vlastnej nevedomosti a neznalosti týchto skutočností prišli o svoje životy.
To, že sme stratili schopnosť vnímať varovania prírodnej inteligencie, a že sme dokonca stratili povedomie o jestvovaní tejto inteligencie, zatiaľ čo predchádzajúce generácie túto schopnosť mali, to všetko je len naša vlastná vina. To všetko je len naša vlastná slepota a absolútna neschopnosť vnímať to, čo sa deje za oponou prírodného diania.
Tento stav bol spôsobený našim materializmom a našim prílišným vyzdvihovaním rozumovej racionality, ktorá prekryla schopnosť našej intuície a nášho citového vnímania vecí, nadchádzajúcich sa mimo najhrubšej materiálnej realitu. Stali sme sa preto hluchými, ktorí nepočujú varovania, prichádzajúce spoza opony prírodného sveta, ani varovania nášho vlastného ducha, citu a svedomia, a preto ako hluchí kráčame do nešťastia.
Blíži sa však doba, kedy prírodné živly zeme začnú nie len z jednotlivým, ale z celkovým a trvalým očisťovaním negatívnych mentálnych a emocionálnych energií, a preto sa pre nás všetkých stáva doslova životnou nevyhnutnosťou opätovné nadobudnutie strateného kontaktu s prírodnou inteligenciou. Nadviazanie toho kontaktu a tohto spojenia bude potrebné preto, aby sme v nadchádzajúcom očistnom dianí, vykonávanom prírodnou inteligenciou na Boží príkaz, mohli vôbec prežiť. O tom, ako tento kontakt nadviazať vznikne ďalší článok.
To je jedna vec a druhou dôležitou vecou je nutnosť uvedomiť si, čo vlastne spôsobujeme tým, že myslíme negatívne. Čo spôsobujeme tým, že sa vo svojom vnútri pokojne zapodievame najrozličnejšou negativitou. Tým, že nechceme pochopiť, že energia takto nami vytvorená sa nestráca, ale žije svojim vlastným životom. Zhromažďuje sa do temných mračien a trvalo dusivo dolieha na našu zem i na všetkých ľudí na nej.
Každý z nás by mal preto začať vedome formovať oveľa svetlejšie myšlienky, pretože v nadchádzajúcom očistnom dianí, zvestovanom dávnymi prorokmi, už nebudú rozmetané iba negatívne myšlienkové formy, ale budú zahubení aj všetci tí, ktorí tieto negatívne energie neustále vytvárajú, a preto sú s nimi silne spojení svojimi osudovými vláknami.
Aby sme naozaj rukolapne pochopili, o čo tu ide, uveďme si príklad: Rusi, ochraňujúci na požiadanie vzdušný priestor istej nemenovanej krajiny vydali vyhlásenie, že zlikvidujú nie len všetky rakety, smerujúce do tohoto vzdušného priestoru, ale zlikvidujú aj všetky nosiče, z ktorých boli rakety odpálené. A presne takto isto bude v nadchádzajúcom očistnom dianí likvidovať prírodná inteligencia nie len jednotlivé rakety našich negatívnych myšlienkových energií, sústredených v dusivom mračne, ale tentokrát zlikviduje aj ich nosiče, čiže ľudí samotných, ktorí ich ustavične produkujú. Tak bude nakoniec zem očistená nie len od negatívnych myšlienkových mrakov, ale aj od všetkých tých, ktorí ich ustavične tvorili.
Snažme sa preto zo všetkých síl udržiavať krb svojich myšlienok čistý, pretože ak sa o to snažiť nebudeme, dôsledky toho môžu byť pre nás v blízkej dobe katastrofálne.
#74954
RE: Úloha médií v čase pandémie a iné závažné skutočnosti 74954
vlkodlak (ID: 5348) | -0% Majster
vlkodlak | 3.6.2021 21:48 | reakcia na: othon (3.6.2021 19:41)
... to maš jak s tyma motorami... najľepše - najusporňejše - najučiňejše motory su spaľovace motory (benzin, nafta)... no a judaše na calym švece vymyvaju mozgi ľudzom, že najľepše su baterkove motory... bygľuju mozgi a robia drasticke opatreňa - dzvihaju daň spaľovacim motorom (ľikviduju ich)... a baterkovim, i kedz su ňerentabilne robia uľavy... presvedčaju nas, že čarne je bile a bile je čarne... a zato, že 95% ľudzi vof švece ňema techňicke vzdelaňe (matika-fyzika-techňika), uveri propagandze... a robia z nas OFCE... keľo ľudzi už kupelo hybrid??? ... to je do ňeba volajuce... (maju 2 motory pod kapotu! - absurdne!) - toto robia judaše z ofcami... kedz maju dva motory, maľi by placic dvojitu DAŇ!!! - za emisie i za baterky... zastavelo jich ľem to, že treba baterky prez noc nabijac... a to by mušeľi byc nabijačky NA KAŽDYM PARKOVACIM mescu... a to je ŇEZREALIZOVATEĽNE... eščik by me zajimalo, jak vykuri baterkovy motorik kabinu na 20´celzia dakdze na severňim pole, dze je - 50´celzia... naj mi tu dachto ňeodpiše, že zos BATERKU... baterky znaju dobic ľem šandare, bo maju obušky... ja ňič -to ľem tak, žeby reč ňestala...
#74953
RE: Úloha médií v čase pandémie a iné závažné skutočnosti 74953
mam dosť (ID: 2697) | 10% Pokročilý
mam dosť | 3.6.2021 20:10 | reakcia na: othon (3.6.2021 19:41)
Dajte mi vase peniaze a ja vam dam na krk zlaty kriz. No nie je to dobry obchod?
#74952
Úloha médií v čase pandémie a iné závažné skutočnosti 74952
othon (ID: 3690) | 0% Začiatočník
othon | 3.6.2021 19:41
Úloha médií v čase pandémie a iné závažné skutočnosti
Aká je pravá úloha súčasných médií? Snažia sa obyvateľstvu sprostredkovať skutočnú pravdu, alebo niečo úplne iné? A ak im nejde o objektívnu pravdu, o čo im ide?
Oficiálne média v dnešnom svete plnia v prvom rade objednávku mocných. Objednávku zo strany najbohatších a najmocnejších, ktorí ich vlastnia, alebo majú na ich fungovanie nejaký iný zásadný vplyv. A mocní si neželajú, aby boli široké masy obyvateľstva objektívne informované. Mocní si želajú, aby bolo obyvateľstvo informované takým spôsobom, aký práve im vyhovuje. Želajú si, aby si ľudia vytvárali o živote, o svete a o dianí v ňom presne také predstavy, aké vyhovujú elite najmocnejších.
Oficiálne médiá nám teda vôbec nesprostredkovávajú pravdu, ale to, čo máme vnímať ako pravdu. Predstavujú nám obraz sveta takým spôsobom, akým sa naň máme pozerať. Preto žije väčšina obyvateľstva, ktoré prijíma informácie z oficiálnych médií ako realitu, mimo reality. Žije v umelo vytvorenej projekcii reality, sformovanej médiami podľa objednávky mocných. Žije v účelovo a cielene skreslenej pravde, ktorá sa neraz diametrálne odlišuje od pravdy skutočnej. A to až tak diametrálne, že ľudia tomu podliehajúci sú schopní vnímať čierne ako biele a biele ako čierne.
A práve toto je hlavným účelom oficiálnych médií. Je ním cielené vytváranie matrixu, v ktorom masy obyvateľstva svetonázorovo žijú, pričom pravým účelom takto umelo mediálne vytvorenej pravdy je maskovať a skrývať pravdu skutočnú. Pravdu o skutočnom fungovaní sveta a dianí v ňom, vzdialenom od všetkých krásnych a ušľachtilých ideálov, prezentovaných mediálne navonok.
To, čo sa deje vo svete v skutočnosti za mediálnym krytím, vykazuje znaky absolútnej bezohľadnosti, bezcharakternosti a túžby po peniazoch a moci za akúkoľvek cenu. Pravda nášho sveta je úplne iná, než pravda, mediálne ponúkaná obyvateľstvu. A masy, ktoré o týchto veciach takýmto spôsobom vôbec nepremýšľajú, pokojne žijú v mediálne vytváranom matrixe, a preto nijakým závažným spôsobom nevyrušujú najmocnejších, ktorí si žijú vo svojej vlastnej realite.
Existujú teda dve reality. Jedna vytváraná médiami pre obyvateľstvo a druhá, v ktorej žije elita najmocnejších podľa svojich vlastných predstáv a pravidiel. Filozofia fungovania tohto systému zo strany mocných je prostá: „Dajte nám pokoj a neotravujte! Dali sme vám váš vyhradený mediálny mentálny priestor a v ňom sa môžete v rámci nami nastavených pravidiel názorovo plne realizovať. To je váš svet, váš život a vaša realita. My sme však niečo úplné iné! My sme iná kategória! My sme iná liga! Do našich karát preto nemáte právo vidieť. My máme svoje vlastné hodnoty, svoj vlastný život a svoje vlastné priority, do ktorých vás nič.“
Hovorí sa, že vedenie, alebo znalosť predstavujú moc. To ale znamená, že nevedenie, alebo neznalosť predstavujú bezmocnosť. A práve preto sú takmer všetky mentálne pochody najširších más obyvateľstva elitou cielene odklonené do iluzórnej reality, vzdialenej od skutočnosti. Skutočná realita je totiž spojená s mocou nad svetom, a je preto vyhradená len pre najmocnejších, zatiaľ čo na objednávku mocných mediálne vytváraná virtuálna realita je piesočkom na hranie, vyhradeným pre masy. Je to len slepá ulička, v ktorej sa masy mentálne realizujú, bez akéhokoľvek dosahu na skutočnú realitu a skutočnú moc. Dôvera vo väčšinové médiá a nekritické konzumovanie všetkého, čo prinášajú, kriví človeku realitu, a on žije a uvažuje iba v rámci toho, čo si želajú mocní. Toto je absolútnym ponížením ľudí a ich výsmechom zo strany mocných. Je to výsmechom zo strany tých, ktorí majú obrovské množstvo nečestne nadobudnutých peňazí, a preto si dovoľujú pohrávať sa podľa svojej ľubovôle a podľa svojich zámerov s vnímaním a chápaním reality širokých más obyvateľstva. A najsmutnejšie je, že ľudia sa nechajú takto ponižovať a šliapať po vlastnej dôstojnosti po celý život bez toho, že by niečo tušili a že by to prehliadli.
V jednej z rozhlasových relácií povedal minister životného prostredia Ján Budaj, že na Slovensku sa veľa ľudí nechce dať zaočkovať preto, lebo veria rozličným poverám. Veria napríklad, že prostredníctvom očkovania sme čipovaní a iné podobné nezmysly.
Čo však v skutočnosti povedal Ján Budaj touto vetou?
Povedal v podstate to, že už existuje značné množstvo ľudí, ktorí neveria oficiálnym médiám a ich oficiálnej propagande. Ako poslušného poskoka najmocnejších ho trápi, že dôvera v tieto médiá klesá a obyvateľstvo si postupne začína uvedomovať, že skutočná pravda môže byť úplne iná než tá, o ktorej nás dennodenne presviedčajú médiá.
Ak však už ľudia začínajú nadobúdať takúto mieru kritického myslenia a začínajú sa postupne vymaňovať z mentálneho vplyvu oficiálnych médií, plniacich objednávku mocných, mali by si svoje nadobudnuté kritické myslenie a vnútorné zvažovanie zachovať a neupadnúť do druhého extrému. Do extrému fantastických konšpiračných teórií, mnohokrát taktiež úplne odtrhnutých od reality.
A keď sme už opustili oficiálny mediálny priestor a dostali sme sa k umiernenej alternatíve, skúsme sa pozrieť v maximálnej stručnosti na to, čo sa tak asi môže skrývať za súčasnou pandémiou.
Existujú názory, že koronavírus je umelého pôvodu. Že bol umelo vyrobený a zámerne vypustený do sveta. Tvrdí to napríklad molekulárna biologička Soňa Peková, alebo japonský profesor lekárskej fyziológie, imunológ a nositeľ Nobelovej ceny Dr. Tasuku Hondzo.
Zásadná otázka znie prečo? Prečo bol koronavírus umelo vyrobený a potom vypustený do sveta?
Odpoveď na túto otázku v stručnej a drsnej priamočiarosti môže byť nasledovná: preto, lebo páni sveta, alebo tí, ktorí sa za nich považujú zistili, že potrebujú na zemi viacej miesta. A preto by bolo dobré trochu preriediť premnožené obyvateľstvo. To môže byť z ich hľadiska prvým bonusom pandémie.
Druhým bonusom je skutočnosť, že na pozadí svetovej pandémie je možné plebs priškrtiť a pritiahnuť mu uzdu vo všetkých oblastiach života, aby sa dostal pod oveľa väčšiu kontrolu, než predtým. A politickí judáši a poskokovia mocných budú ľuďom rozkazovať, nariaďovať a zakazovať, hoci aj protiústavne, a ľudia budú poslúchať a otrocky plniť všetky, aj tie najnezmyselnejšie a najabsurdnejšie príkazy.
No a tretím bonusom je skutočnosť, že sa na tom všetkom dá zároveň aj vynikajúco zarobiť. Ide totiž o obrovského miliardy, ktoré sú všetky štáty sveta nútené vynakladať na nákup testov a vakcín. Žiarivým príkladom v tomto smere je Slovensko, ktoré iba rámci svojho celoplošného testovania minulo pol miliardy Eur, a aj tak patrilo medzi najhorších na svete. Ide o veľmi výhodný obchod, ako pre výrobcov, tak i pre nákupcov a distribútorov. Viď trnavská firma Matovičovho kamaráta, ktorá sa na tom dobre nabalila. A rovnaký, veľmi dobrý biznis vládne i na trhu z vakcínami, pretože ich nedostatok ešte znásobuje ich cenu na čiernom trhu.
Takáto je súčasná realita v kocke a zostáva iba na ľuďoch samotných, či budú veriť pravde, prezentovanej oficiálnymi médiami a podľa nej sa riadiť, alebo sa vynasnažia hľadať a nájsť pravdu oveľa objektívnejšiu.
Avšak tento nešťastný princíp manipulácie s pravdou zasahuje ešte oveľa ďalej. Zhubne zasahuje napríklad aj do vecí duchovných. Aj v tejto oblasti ide totiž mnohým ľuďom o moc. O čisto pozemskú moc a vplyv nad inými. A pretože duchovné poznanie, duchovné vedenie a Pravda prestavujú moc, nie je žiaduce, aby táto moc bola daná do rúk širokých más obyvateľstva.
Moc si uzurpovala duchovná elita a obyčajní ľudia sú prostredníctvom nedostatočnej duchovnej znalosti odsúdení k bezmoci. Sú odsúdení k osudu toho, kto nepozná Pravdu, a preto nemôže správne kráčať vlastným životom a smerovať k Svetlu. Žije totiž v mylnom domnení, ktoré sa mu nikto nesnaží vyvrátiť, že keď slúži cirkvi, jej pravde a jej nariadeniam, že tým zároveň slúži Stvoriteľovi, Božej Pravde a jej zákonom.
Stvoriteľovi je však možné správne slúžiť jedine tým, že poznáme jeho Vôľu a túto Vôľu sa snažíme v živote realizovať. Ak ju ale nepoznáme, pretože je zámerne, alebo v lepšom prípade neúmyselne zakalená, i to naše najväčšie úsilie bude odvedené do slepej uličky. Potom človek nesmeruje k Svetlu, ale živorí v nevedomosti.
Podobným spôsobom sa chovala duchovná elita už za čias Ježiša Krista, čo im on vytkol slovami, že do kráľovstva nebeského sami nevstupujú a ešte v tom aj iným bránia. Sami nevstupujú, pretože namiesto pomoci blížnym na ich ceste k Stvoriteľovi si vybrali cestu pozemského vplyvu a moci. A iným bránia preto, aby sa nevymanili z ich vplyvu, aby sa duchovne neosamostatnili a navždy zostali iba poslušnými, nevedomými a bezmocnými ovečkami, odkázanými na odrobinky pravdy z ich rúk.
V konečnom dôsledku, práve v tomto spočíval hlavný dôvod, prečo vtedajšie duchovné elity usilovali o Ježišovu smrť. Jednoducho sa báli, že prídu o svoju moc a vplyv nad ľuďmi, o ktorú ich pripravovala silná príťažlivosť Ježišovho učenia, smerujúceho k Stvoriteľovi a k duchovnej samostatnosti. A žiaľ, ako z histórie vieme, tomuto pokušeniu moci, postavenej na bezmoci más sa nevyhla ani kresťanská cirkevná vrchnosť.
Znamená to teda, že aj v tejto oblasti existujú dve pravdy. Pravda cirkví a Pravda Božia. A zostáva na každom jednotlivom človeku, ktorej z nich uverí a ktorú z nich sa bude snažiť hľadať. Jedna je však cestou do slepej uličky, zatiaľ čo tá druhá je cestou k Svetlu. Jedna je cestou pohodlného a bezmyšlienkovitého prijímania názorov duchovných autorít a druhá je cestou samostatného duchovného hľadania, skúmania a zvažovania.
Nie nadarmo nám totiž bolo povedané, že Pravda nás vyslobodí. Znamená to teda, že jedine Pravda je schopná dať človeku slobodu a slobodný rozlet. A to nie len v oblasti duchovnej, ale vo všetkých oblastiach života.
Účelovo pokrivená pravda, alebo nepravda sú naopak cestou k neslobode a otroctvu. A preto je krivenie pravdy vo všetkých oblastiach života tak hojne využívané tými, ktorí nás chcú držať v neslobode, v područí a v novodobej podobe otroctva.
#74870
RE: RE: RE: Šokujúca pravda o pozadí pandémie! Ale zlo nezvíťazí! 74870
vlkodlak (ID: 5348) | -0% Majster
vlkodlak | 4.4.2021 09:14 | reakcia na: Hangari (4.4.2021 05:43)
...som čital novy vťip:
- Už otvorce školy, bo dzeci budu glupe jak DZ. IGI a tluste jak MIKAS...
#74869
RE: RE: Šokujúca pravda o pozadí pandémie! Ale zlo nezvíťazí! 74869
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 4.4.2021 05:43 | reakcia na: mam dosť (3.4.2021 20:26)
Mikas im vidal rozkaz, ze nesmu. Vzor zdravej vizivi a sportovej postavi.
#74868
RE: Šokujúca pravda o pozadí pandémie! Ale zlo nezvíťazí! 74868
mam dosť (ID: 2697) | 10% Pokročilý
mam dosť | 3.4.2021 20:26 | reakcia na: othon (1.4.2021 18:52)
Co uz nechodite klopkajuc od dveri k dveram? Nova doba?
#74862
RE: Šokujúca pravda o pozadí pandémie! Ale zlo nezvíťazí! 74862
vlkodlak (ID: 5348) | -0% Majster
vlkodlak | 2.4.2021 11:04 | reakcia na: othon (1.4.2021 18:52)
...my to chapeme, aľe co zbytek slovenskeho naroda - sluchaju jak ofce vof košaru... my zname, že totu pľagu vyrobeľi judaše a vyhlašeľi vojnu krescanom... AĽE voňi še najvecej boja ČERVENEJ HVEZDY a KOSAKU zos MLATKOM... jak hutori klasik - boja še teho jak čert križa... my zme naš košar otvoreľi na zapad a zavreľi na vychod... (terazki nakupujeme vojensku ťechňiku na hypoteku - radare... a inakše ďžady)... voňi chcu vymeňic "SVOJU HVEZDU" za "ČERVENU HVEZDU"... ... .. robia to rafinovaňe - "DUHOVE" orgaňizacie... . https://www.youtube.com/watch?v=yL4eIUTovLM
*****************************************************
https://www.youtube.com/watch?v=YgGzAKP_HuM... ... čom asik odstaveľi DZ. IGIHO ??? ... . no pre S. PUTŇIK...
#74861
RE: Šokujúca pravda o pozadí pandémie! Ale zlo nezvíťazí! 74861
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 1.4.2021 21:45 | reakcia na: othon (1.4.2021 18:52)
S lockhovnom na vecne casy a nikda inaksi! Povedzel Mikas, i tak se stalo i budze, az do konca sveta, vakcinoveho.
#74860
Šokujúca pravda o pozadí pandémie! Ale zlo nezvíťazí! 74860
othon | 1.4.2021 18:52 | reakcia na: othon (1.4.2021 18:52)

Tento príspevok porušil kódex diskusného fóra , a preto bol odstránený.

#74751
Pre pomoc ľuďom s najťažším priebehom nákazy! A nie len im! 74751
othon (ID: 3690) | 0% Začiatočník
othon | 2.3.2021 19:33
Zamysleli ste sa nad tým, prečo má u niektorých ľudí covid nákaza ľahký, až dokonca nepostrehnuteľný priebeh, avšak určité percento populácie je vystavené tomu najťažšiemu priebehu? Uvažovali ste, prečo mnohí z toho vyviaznu bez ujmy, niektorí musia ísť do nemocnice a niektorí zomrú? Prečo je to tak a čo v každom z nás predstavuje spúšťací moment najťažšieho priebehu nákazy? Keby sme totiž toto poznali a mohli proti tomu podniknúť zodpovedajúce opatrenia, mohli by sme znížiť počet ľudí hospitalizovaných v nemocniciach. A čo je najdôležitejšie, predovšetkým počet ľudí, ktorí nákaze podľahnú. Takýto spúšťací moment musí existovať a aj existuje, a my si o ňom povedzme niečo viac.
Tento spúšťací mechanizmus je duševný! Je to duševné a celkom špecifické vnútorné rozpoloženie, alebo vnútorný stav v akom sa niektorí ľudia nachádzajú. A práve tento ich vnútorný stav, čiže ich osobitý spôsob vnímania a videnia reality je tým, čo predstavuje určitú živnú pôdu, o ktorú sa nákaza zachytí, pevne sa v nej zakorení, vyrastie a nakoniec prinesie svoje plody v podobe ťažkého priebehu choroby.
Náš spôsob myslenia a vnútorného naladenia teda prestavuje istý druh pôdy, ktorá je konfrontovaná s realitou koronavírusovej nákazy. V určitej, pre toto semeno vírusu nevhodnej vnútornej pôde jednoducho nedostane príležitosť vyrásť a časom v nej zahynie. Avšak v inej, vhodnej pôde nájde pripravené vynikajúce podmienky pre svoj rast, a preto v nej vyrastie, rozvinie sa a nakoniec môže spôsobiť aj smrť.
Ľudia ale žiaľ nevedia, že ide o princíp, na akom funguje prevažná väčšina chorôb. Choroby majú svoje duševné príčiny. Ide o už zmienené, špecifické vnútorné duševné naladenie človeka. Ono predstavuje vhodnú pôdu pre rozvinutie takej alebo onakej choroby.
Kto sa hlbšie zaujíma o veci duchovné vie o tejto skutočnej a najhlbšej vnútornej príčinnosti. Preto pri liečení choroby postupuje tak, že ako každý iný človek lieči svoje telo, to znamená že ide k lekárovi, alebo sa pokúsi o nejaké alternatívne liečenie.
Zároveň však vie, že každá choroba je len vonkajšou manifestáciou skrytého, vnútorného stavu disharmónie. Vie, že každá naša choroba je len dôsledkom tejto vnútornej príčiny, a ak sa chceme naozaj vyliečiť, musíme sa liečiť komplexne. To znamená, že musíme liečiť ako telo, tak i dušu! Musíme teda na jednej stráne riešiť vonkajšie dôsledky, čiže našu chorobu, a to prostredníctvom oficiálnej alebo alternatívnej medecíny, avšak na druhej strane musíme zároveň riešiť skryté, vnútorné, duchovné príčiny, a to prostredníctvom zmeny nášho myslenia a našich vnútorných postojov.
Toto je komplexný a správny prístup k liečeniu, a každý kto má oň záujem, môže v súčasnosti na internete veľmi ľahko nájsť rôzne zdroje, objasňujúce duchovné príčiny chorôb. A to jednoducho tak, že si toto slovné spojenie dá do vyhľadávača. Tak môže zistiť, čím sa on osobne odkláňa od harmónie a akým spôsobom sa má popri telesnej liečbe svojej choroby duševne meniť, aby znovu dosiahol stratenú vnútornú harmóniu.
No a po tomto nevyhnutnom úvode sa už dostávame k našej téme, a to k najťažšiemu priebehu koronavírusovej nákazy, zasahujúcej pľúca. Preto sa teraz bližšie pozrime na skryté, vnútorné, duševné príčiny chorôb, prejavujúce sa ochorením, ba až zlyhaním pľúc. Pozrime sa na to, aký celkom konkrétny nesprávny vnútorný stav dáva vzniknúť tomuto typu chorôb, a pozrime sa i na to, akým spôsobom sa máme vnútorne naladiť a preladiť, aby sme vnútornú príčinu pľúcnych chorôb v sebe eliminovali.
Špecifikom vnútorného života ľudí, náchylných k zápalu pľúc je neprimerané, príliš dlho trvajúce hromadenie niečoho negatívneho. Môže ísť o zúfalstvo, únavu a strach zo života, alebo o citové rany, ktorým nie je dovolené aby sa zahojili. Môže ísť o pocity neschopnosti, nezvládania situácií a beznádeje. Môže ísť o pocit, že si človek nezaslúži žiť naplno, pretože pľúca predstavujú schopnosť prijímať život. Alebo môže ísť tiež o podvedomú snahu obmedzovať slobodnú vôľu iných, čiže o snahu nenechať druhých dýchať.
Akým, spôsobom, alebo akým vnútorným naladením tento negatívny stav napraviť?
Mali by sme sa snažiť dať svojmu životu "šťavu". Mali by sme sa zbaviť upätosti a obáv, že niečo urobíme zle. Mali by sme začať žiť naplno a radostne prežívať všetko, čo nám život ponúka. Mali by sme celý svoj život prijímať s radosťou a láskou. Mali by sme odpustiť.
Tieto dôležité informácie by mali poznať a hlboko si uvedomiť ľudia s komplikovaným priebehom nákazy, ale samozrejme aj ľudia úplne zdraví. A to preto, aby sa dokázali vnútorne správne naladiť, a tým eliminovať duševnú príčinu, vytvárajúcu možnosť vzniku najťažších pľúcnych komplikácií prostredníctvom koronavírusovej nákazy. Môžeme sa im totiž vyhnúť, ak si dokážeme tieto veci včas uvedomiť a vnútorne na sebe zapracovať. A to všetko samozrejme popri normálnej liečbe na koronavírus. Takýto je správny komplexný prístup, ktorý zvyšuje možnosť úspešného uzdravenia. Ale zvlášť treba podotknúť, že rozhodne najlepšia zo všetkého je prevencia.
Tieto zásadné skutočnosti nie sú ale ani zďaleka všetko, čo by mali ľudia vedieť a čo by si mali uvedomiť, pretože tieto skutočnosti majú aj svoje ďalšie presahy. Presahy, spočívajúce v pochopení, že nie len choroby, ale všetko vonkajšie dianie okolo nás má svoje skryté, vnútorné duchovné príčiny.
A to znamená, že aj to, čo v súčasnosti prežívame v podobe pandémie musí mať nejakú svoju hlbokú vnútornú príčinu, na základe ktorej sme boli všetci uvrhnutí do neuveriteľnej neslobody a do najrozličnejších obmedzení. To všetko prežívame preto, lebo presne tak, ako sa my dnes cítime neslobodní a obmedzovaní, sa už dlhšiu dobu cíti náš duch. My ľudia sme totiž bytosti ducha, avšak existenciu ducha a jeho potreby dlhodobo ignorujeme. Svojho ducha sme vo svojom vnútri uvrhli do väzenia a do neslobody, a nedoprajeme mu sa rozvíjať, pretože sme sa jednostranne zamerali len na matériu a na napĺňanie svojich materiálnych potrieb. Nič iné nás nezaujímalo. Nezaujímal nás náš duch, uväznený a zabudnutý kdesi v zastrčenom kúte nášho vnútra. Nezaujímala nás jeho nesloboda, v ktorej chradne a trpí.
A tento dlhodobý chorobný stav materialistického ľudstva sa podobne, ako pri každej chorobe, napokon prejavil aj navonok. A tak sa nesloboda nášho ducha, uväzneného za mrežami našich nekončiacich materiálnych prianí nakoniec transformovala do vonkajšej reality tak, že sa my sami stávame neslobodní a obmedzovaní. Transformovala sa do reality, v ktorej sme my sami zbavení slobody a uvrhnutí do väzenia rovnako, ako sme to urobili a stále robíme vlastnému duchu.
Nikdy nerobte iným to, čo nechcete, aby iní robili vám!
Nikdy nezotročujme a neväznime vlastného ducha, pretože potom budeme aj my sami väznení a zotročení! Nikdy neupierajme slobodu a slobodný rozvoj vlastnému duchu, pretože potom budeme aj my sami zbavení slobody! Nikdy neobmedzujme a neutláčajme vlastného ducha, pretože potom budeme aj my sami utláčaní a obmedzovaní!
Ale pretože ľudia na toto všetko nedbali, pretože upierali slobodný rozvoj a slobodu vlastnému duchu, pretože ho utláčali a obmedzovali, prišlo na nich niečo, čo ich samotných pripravilo o slobodu a slobodný rozvoj, a čo ich samotných utláča a obmedzuje.
V súčasnosti preto navonok prežívame presne to, čo sme si vnútorne zasiali. A zvíťaziť nad pandémiou sa nám zatiaľ nedarí preto, lebo popri všetkých tých testovaniach a očkovaniach nikoho ani len nenapadne riešiť súbežne s nimi aj skrytú, duchovnú príčinu daného stavu. A ak aj časom prostredníctvom očkovania potlačíme pandémiu, avšak bez pochopenia a odstránenia skutočných, vnútorných príčin tohto stavu, to vnútorne neriešené a nevyriešené časom prepukne ešte silnejším a zdrvujúcejším spôsobom.
V súčasnosti totiž žijeme v prelomovej dobe, ktorá nás bude tlačiť k duchovnej slobode. A my buď začneme konečne hľadieť na potreby nášho ducha, alebo ho budeme chcieť aj naďalej držať v neslobode, za čo však dopadne nevídaná nesloboda na nás samotných. A dopadne na nás až tak, že nás úplne zotročí a možno napokon aj zahubí.
Čo je to teda sloboda ducha a čo znamená?
Je to vrúcnosť citu, postavená nad chladnú rozumovú racionalitu.
Je to spravodlivosť, láska, úcta a dobro, prejavované voči každému človeku bez rozdielu.
Je to čistota a ušľachtilosť mysle i tela.
Je to ohľaduplnosť a súcit s ľuďmi i s prírodou.
Je to skromnosť, jednoduchosť a materiálna nenáročnosť.
Je to poznanie a naplňovanie skutočného duchovného zmyslu nášho bytia, ktorým je návrat do duchovnej ríše, nachádzajúcej sa v blízkosti Stvoriteľa.
Je to snaha pomáhať ľuďom a myslieť na iných viac, ako na seba.
Je to snaha poznávať a naplňovať Vôľu Stvoriteľa, čo je prejavom pravej lásky k Nemu.
Toto všetko je prejavom slobody ducha, ktorá je v súčasnosti od nás všetkých vyžadovaná, pretože len ona jediná má schopnosť vyliečiť dnešný chorý svet a dať mu pravú slobodu.
#74668
RE: RE: RE: Vakcína! Moje osobné legitímne pochybnosti 74668
xelen (ID: 735) | 23% Majster
xelen | 5.2.2021 22:18 | reakcia na: vlkodlak (3.2.2021 21:43)
A to už prečo?
#74664
RE: RE: Vakcína! Moje osobné legitímne pochybnosti 74664
vlkodlak (ID: 5348) | -0% Majster
vlkodlak | 3.2.2021 21:43 | reakcia na: xelen (29.1.2021 22:42)
...už dostaňece SPUTŇIKA... ceľebrita-ňeceľebrita... i umelci, i športovci - co z ňich HO. NO... i daľše "DARMOŽRAČE"... aľe keby bulo po mojemu, tha prihriatym by som do sputňika namišal i kuščik novičoku...

Pridať diskusný príspevok môže len registrovaný a prihlásený používateľ.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK