Nedeľa, 15. december 2019
Meniny má Ivica | zajtra Albína

Spoločnosť

 • Po vyše trištvrteročnom období príprav otvoria v piatok 14. septembra t. r. honorárny konzulát SR v sídle Podkarpatského vojvodstva Poľskej republiky v meste Rzeszow. Honorárny konzul Adam Góral, miestny podnikateľ v oblasti nových technológií, bol vybratý v záverečnej fáze z dvoch návrhov a ako 10. septembra povedala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Poľsku Magdaléna Vášáryová má z poľskej i zo slovenskej strany už všetky listiny pre výkon svojej funkcie. Ide o druhý honorárny konzulát SR v PR - prvý pracuje v meste Poznaň. M. Vášáryová dodala, že slovenská ambasáda vo Varšave intenzívne pracuje na zriadení generálneho konzulátu v Krakove.
  14.9.2001
  0
 • Zakladateľská a zriaďovateľská funkcia zostáva Ministerstvu zdravotníctva SR len v prípade nemocníc s poliklinikou (NsP), fakultných nemocníc a špecializovaných zdravotných ústavov. Právo zakladať a zriaďovať iné zdravotnícke zariadenia a právo povoľovať výkon prechádza od 1. 1. 2003 podľa vyjadrenia ministra zdravotníctva Romana Kováča 7. septembra na tlačovej besede v Prešove na orgány samosprávy obcí, miest a vyšších územných celkov. Tie dostanú zriaďovateľské kompetencie navyše v strednom zdravotníckom školstve. S kompetenciami presunie sa na nich príslušný objem peňazí.
  14.9.2001
  0
 • V sále Čierneho orla prešovského PKO sa na sklonku uplynulého týždňa konalo slávnostné vyhodnotenie šiesteho ročníka medzinárodnej vinárskej prehliadky Muvina. Do tohoročnej súťaže sa zapojilo 315 vín z desiatich krajín. V silnej konkurencii španielskych, argentínskych, či moravských sa nestratili ani domáce vína. Slováci mali dvoch šampiónov, teda absolútnych víťazov vo svojej kategórii.
  13.9.2001
  Autor: Michal Frank
  0
 • Pohár primátora v malom futbale priniesol už v prvom kole niekoľko prekvapení, ale druhé bolo minimálne v troch prípadoch skutočnou bombou. Najprv si obhajca titulu MFK Tatra Temex zmeral sily so svojim najväčším súperom v boji o vlaňajší primát, celkom MARTINA. V tomto ostro sledovanom stretnutí sa čakal vyrovnaný boj, ktorý sa však nekonal.
  12.9.2001
  0
 • Rekonštruovaný objekt za vyše 204 miliónov Sk odovzdali 7. septembra do užívania detskému oddeleniu Nemocnice s poliklinikou (NsP) Jána Adama Reimana v Prešove. Na slávnosti sa zúčastnil minister zdravotníctva SR Román Kováč. Prisľúbil dofinancovať prístrojové vybavenie objektu 6 miliónmi Sk.
  7.9.2001
  0
 • Dar francúzskeho výrobcu očkovacích látok Aventis Pasteur a to 1000 dávok vakcíny Avaxim proti vírusovej hepatitíde typu A v hodnote 1 milión Sk bude distribuovaný v piatich okresoch Prešovského kraja postihnutých povodňami v júli t. r. Uviedol to 23. augusta na tlačovej besede v Prešove riaditeľ Aventis Pasteur pre SR Vladimír Oleár.
  31.8.2001
  0
 • Široké - Reálne záruky, ktoré 27. augusta na kontrolnom dni dostal predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda povedú k tomu, že termín začatia skúšobnej prevádzky cestného diaľničného tunela pod horským masívom Branisko 1. júl 2002 bude dodržaný.
  31.8.2001
  0
 • Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) pôsobí na Slovensku už desať rokov. Okrem iných aktivít poskytuje táto organizácia základný servis záujemcom o štúdium v zahraničí, ktorým pomáha získať na toto štúdium štipendiá. „Na základe kontraktu s ministerstvom školstva sa naša ponuka rozšírila, v súčasnosti ponúkame možnosť získania štipendií na štúdium v 33 krajinách sveta,“ povedala koordinátorka akademických programov Zuzana Ondková.
  30.8.2001
  Autor: Michal Frank
  0
 • Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície (MsP) v Prešove za prvý polrok zhodnotila mestská rada ako konkrétnu a adresnú. „Mestská rada konštatovala, že mestská polícia si svoje úlohy vo všeobecnosti plní,“ skonštatoval poslanec Ján Balún (SDKÚ) a pokračoval: „Vyskytli sa názory, ktoré navrhovali navýšenie počtu mestských policajtov. Podľa mňa je ich však dostatok na to, aby si dokázali urobiť rešpekt. Ak polícia nemá rešpekt je zbytočné navyšovať počty.“
  27.8.2001
  Autor: Michal Frank
  0
 • S ambíciou, aby bolo nebo vždy plné niečoho na pozeranie pre divákov organizujú na nedeľu 26. augusta členovia Aeroklubu Sabinov 7. letecký deň na letisku v Ražňanoch. Hlavnými atrakciami 3-hodinového programu by mali byť vystúpenia skupín Biele albatrosy, Očovskí bačovia a špičkového leteckého akrobata Dušana Šamka z Košíc. Podľa slov predsedu predstavenstva aeroklubu, ktorý funguje ako občianske združenie, Kamila Šebiána 16. augusta na tlačovej besede v Prešove, chcú prilákať ako každoročne do 7 tisíc návštevníkov. Záštitu nad podujatím prevzali ministri dopravy a obrany SR.
  23.8.2001
  0
 • Bezmála 113 miliónov Sk inkasovalo mesto Prešov na daniach za 1. polrok 2001. Ide o 52,6-percentné plnenie zámerov v rozpočte hospodárstva mesta za hodnotené obdobie. Z toho presne na polovicu, čo je necelých 60 miliónov bol splnený príjem z dane z príjmov fyzických osôb. Tá tvorí najobjemnejšiu položku v príjmoch z daní v rozpočte. Nedaňové príjmy činili za prvých šesť mesiacov 2001 68,7 milióna Sk, čo je 60,1-percentné plnenie rozpočtu na rok 2001.
  23.8.2001
  0
 • Povodne na území všetkých 13 okresov Prešovského kraja v júli t. r. spôsobili škody za bezmála 313,3 milióna Sk. Z toho najvyšší podiel pripadol na škody na majetku obcí a to za vyše 183,4 milióna Sk. Vodný živel, ktorý vyčíňal v povodí Popradu, Ondavy, Torysy a Laborca a vynútil si vyhlásenie mimoriadnej situácie na území kraja v dňoch 25. až 30. júla, ohrozoval dovedna 222 obcí a miest a zaplavil 4339 domov, resp. ich pivnice a suterény, z toho značne poškodil alebo úplne zničil 28 obytných domov ((najviac 12 v okrese Humenné). Nepoškodil však ani 1 km železničnej trate alebo ciest 1., 2. alebo 3. triedy.
  22.8.2001
  0
 • Dve mestá Prešov a Veľký Šariš, šesť obcí a jedno občianske združenie (OZ) EkoTorysa, spájajúce 6 obcí požiadali o podporu na zriadenie priemyselných parkov. Všetky tieto subjekty na území okresu Prešov v stanovenom termíne predložili vyplnený dotazník Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici. Vyplýva to z informácie, ktorú 13. augusta novinárom poskytol prednosta Okresného úradu v Prešove Milan Benč.
  22.8.2001
  0
 • Významná banková inštitúcia Istrobanka, a. s. Bratislava, ktorá má s mestom Prešov už sedemročnú spoluprácu, v týchto dňoch po prehodnotení plnenia finančných záväzkov, zmenila úrokové sadzby troch úverových liniek, čo je podľa vyjadrenia riaditeľa prešovskej pobočky Ing. Ľubomíra Senderáka výrazom dôvery voči efektívnemu hospodáreniu šarišskej metropoly.
  14.8.2001
  0
 • S ústredným motívom Zmierenie nad hrobmi sa vôbec poprvýkrát uskutoční v dňoch 9. až 21. septembra t. r. na Slovensku brigáda profesionálnych vojakov nemeckého bundeswehru. V súlade s dohodou medzi vládami SR a NSR o vojnových hroboch z 12. augusta 2000 ju z poverenia Nemeckého ľudového zväzu starostlivosti o vojenské hroby organizuje Spoločnosť starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku so sídlom v Prešove.
  7.8.2001
  0
 • Okrem prác na odstraňovaní následkov povodne na území Prešovského kraja z posledného júlového týždňa prebieha v týchto dňoch na okresných úradoch aj verifikácia nahlásených škôd starostami obcí a primátormi miest. Prednosta Krajského úradu (KÚ) v Prešove Jozef Polačko 6. augusta novinárom povedal, že celkový sumár škôd nahlásia vláde SR v piatok 10. júla. Predpokladá, že pôjde o desiatky a desiatky miliónov Sk. Aj keď stav ohrozenia vznikol vo všetkých 13 okresoch kraja, najväčšie škody vodný živel napáchal v okresoch Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, Bardejov a Humenné.
  6.8.2001
  0
 • Zlatá Baňa - Richard Kaňa z Hodruše Hámrov ako majster sveta potvrdil svoju povesť a stal sa 4. augusta víťazom v hlavnej kategórii muži profesionáli 2. ročníka súťaže v ryžovaní zlata v obci Zlatá Baňa pri Prešove.
  6.8.2001
  0
 • Areál letného kúpaliska so štyrmi bazénmi otvorili 1. augusta naplno na prešovskom Sídlisku III. Skúška obnovenia prevádzky 31. júla po tom, čo areál sčasti zatopili prívalové vody z neďalekého toku rozvodnenej Torysy, dopadla dobre. Popoludní využívalo služby okolo 1300 návštevníkov. Podľa odhadu Františka Fecha, vedúceho areálu, ktorý má na starosti mestská príspevková organizácia Mestská správa služieb v Prešove, 1. augusta vzhľadom na teplé počasie môže byť areál naplno využitý, t. j. môže si tu leto užívať 1700 ľudí. Kým 31. júla bola voda v bazénoch zohriata ešte len na 19 až 20 stupňov, pri dopoludňajšom otvorení 1. augusta už mala teplotu 23 stupňov Celzia.
  3.8.2001
  0
 • Približne 100 nových poslucháčov denného štúdia v akademickom roku 2001/2002 prijme Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (FHPV PU) v Prešove v rámci II. kola prijímacích skúšok. Záujemcovia o ne prihlášky musia podať do 17. augusta.
  3.8.2001
  0
 • Od budúceho školského roka 2001/2 sa budú odbor katolíckej teológie a odbor učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov, náboženskej výchovy a etickej výchovy študovať na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity (GBF PU) v Prešove už len osobitne. Rozhodol o tom 16. júla na zasadnutí Akademický senát (AS) fakulty. O jeho záveroch informoval predseda senátu Marek Pribula. Prakticky toto rozčlenenie doterajšieho jediného študijného odboru znamená, že aj súčasní poslucháči budú si musieť zvoliť študijný odbor v novom školskom roku.
  3.8.2001
  0
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.